Danh sách cửa hàng

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG TRONG HỆ THỐNG DAIRYMART

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: 146 Nguyễn Gia Thiều, P.Suối Hoa, TP BN

CHT: Phạm Thị Phi

Hotline: 01659147661

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: 482 Nguyễn Trãi – Võ Cường- TP BN

CHT: Nguyễn Thị Thu Hà

Hotline: 0981045787

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: 119 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TPBN

CHT: Nguyễn Thị Hòa

Hotline:01658002889

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Ngã tư Ấp đồn, Yên Trung, Yên Phong

CHT: Trần Minh Nguyệt

Hotline: 01672492653

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Chợ Me, Hương Mạc, Từ Sơn

CHT: Đặng Thị Ngọc Quỳnh

Hotline: 0963580793

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Số 50 Nguyễn Văn Cừ, TT Đông Bình, Gia Bình

CHT: Phạm Tuyết Nhung

Hotline:

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Số 45, đường nhánh 2, phố Chí Tố, Thuận Thành

CHT: Nguyễn Thị Vũ

Hotline: 0989039686

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Phố Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành

CHT: Trần Thị Sang

Hotline: 01677538684

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Chợ Phủ – thôn Đỉnh – tt Phố Mới – quế võ

CHT: Lê Thị Thúy Nương

Hotline: 0977982693

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: 103, đường 18, khu 1, TT Phố Mới, Quế Võ

CHT: Nguyễn Thị Quỳnh

Hotline: 01666503973

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Ngã tư chợ Tiêu, Tương Giang, Từ Sơn

CHT: Phan Thị Oanh

Hotline: 01644026308

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn

CHT: Tạ Thị Ngọc Ánh

Hotline: 0974351532

Danh sách cửa hàng

Bắc Giang

ĐC: Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa

CHT: Đại Thị Hải

Hotline: 0974 938 683

Danh sách cửa hàng

Bắc Ninh

ĐC: Ngã tư Lương Tân, Yên Trung, Yên Phong

CHT: Lưu Thị Hoa

Hotline: 01655764982

Danh sách cửa hàng

Bắc Giang

ĐC: Chợ Đài, Mai Đình, Hiệp Hòa

CHT: Nguyễn Thị Thu Hiền

Hotline: 0985145818